Słownik

Backswing -  Pierwszy etap swingu przed uderzeniem piłki, polegający na odprowadzeniu kija do tyłu w górę.
Birdie -  Rozegranie danego dołka z wynikiem jednego uderzenia poniżej jego normy (poniżej par dołka).
Bogey -  Rozegranie dołka jednym uderzeniem powyżej jego normy (poniżej par dołka).
Bunkier -  Przeszkoda na polu golfowym, zagłębienie, dół wypełniony piaskiem.
Caddie -  Pomocnik gracza na polu golfowym. Osoba, która nie tylko nosi torbę golfową gracza, ale jako jedyna ma prawo graczowi doradzać w kwestii wyboru kija czy strategii gry na danym polu.
Chip -  Krótkie uderzenie wykonywane z okolic greenu w kierunku dołka. Wykonywane jest najczęściej kijem typu pitching wedge lub żelazem 9-6.
Divot -  Kawałek trawy, darni wyrwany z pola podczas uderzenia golfowego.
Dogleg -  Dołek, którego linia gry nie jest prosta, lecz skręca pod kątem w lewo lub w prawo.
Double bogey -  Podwójny bogey, rozegranie dołka dwoma uderzeniami powyżej jego normy (par).
Downswing -  Druga, następująca po backswingu, część zamachu golfowego. Ruch z góry do dołu w kierunku piłki.
Dołek -  1. dosłownie: miejsce na greenie, gdzie w otworze o średnicy około 10 cm włożona jest chorągiewka. 2). teren części pola, na którym rozgrywany jest dany etap gry, rozpoczynający się na obszarze tee (miejsce startu) a kończący się na greenie, na którym znajduje się dołek sensu stricto.
Driver -  Rodzaj kija golfowego, jedynka wood, służąca do bardzo dalekich uderzeń.
Driving range -  Teren treningowy, miejsce do ćwiczenia uderzeń.
Drop -  Upuszczenie piłki, w sposób zgodny z regułami golfa, z wysokości ramienia i z twarzą w stronę chorągiewki, dopuszczalne gdy: a) piłka wpadła do wody, b) jest na terenie w naprawie, c) ogłosimy, że jest nie do zagrania.
Eagle -  Zagranie dołka dwoma uderzeniami poniżej par.
Etykieta golfowa -  Zbiór zasad i reguł obligujących zachowanie gracza na polu golfowym. Wynika z „Reguł gry w golfa”, wielowiekowej tradycji oraz reguł lokalnych danego pola.
Fairway -  Część pola, obszar krótko skoszonej trawy, który rozciąga się od tee (miejsce startu) do greenu (obszar krótko skoszonej trawy, tu znajduje się dołek).
Follow through -  Ostatni etap swingu. Wykończenie zamachu już po uderzeniu piłki.
Fore -  Skrót od „before”, tłumaczy się jako: uwaga! Jest to okrzyk ostrzegający graczy z przodu, że piłka zmieniła tor i może być niebezpieczna.
Granica pola -  Linia oznaczona białymi palikami, określająca granicę terenu, na którym dozwolona jest gra w golfa.
Green -  Szczególnie zadbane miejsce na polu z bardzo krótko skoszoną trawą, na którym znajduje się dołek z chorągiewką.
Green fee -  Karta wstępu, czyli opłata za grę na polu golfowym.
Grip -  1) chwyt 2) rączka kija.
Handicap -  Stopień umiejętności gracza określany liczbowo. Handicap posiadają tylko amatorzy – im niższy handicap, tym lepszy gracz. Gracze zawodowi grają bez handicapu (mają handicap zerowy). Kobiety rozpoczynające grę w golfa otrzymują handicap 40, mężczyźni 36. Jeżeli wyniki gracza wynoszą średnio 20 uderzeń powyżej par pola, jego handicap wyniesie 20.
Hazard -  Przeszkoda na polu golfowym (może być wodna), oznaczona czerwonymi lub żółtymi palikami. Także bunkier z piaskiem.
Hole in one -  Uderzenie z tee (miejsce startu), za którym piłka wpada od razu do dołka.
Irons -  Irony to zestaw kijów o różnej długości i różnym kącie nachylenia główki. Zwykle golfista posiada najwięcej tego typu kijów w torbie. Odmienne parametry powodują, iż przy takim samym zamachu, zależnie od użytego kija, uderzona piłka poleci na inną odległość. Im wyższy numer kija, tym piłka poszybuje wyżej, ale i krócej. Niższe numery służą do bardziej płaskich i dalszych uderzeń.
Marker -  1) gracz zapisujący liczbę uderzeń partnera na karcie wyników 2) znacznik służący do oznaczania pozycji piłki na greenie (inaczej ballmarker).
Match play -  Forma rozgrywek, w której o wygranej decyduje ilość wygranych dołków.
Out of bounds -  Teren po za granicami pola, który oznaczony jest białymi palikami lub białą linią.
Par -  Norma, liczba uderzeń przewidziana przez architekta pola, w której powinien być rozegrany dołek. Jeżeli pole golfowe ma par 72, to powinniśmy je pokonać 72 uderzeniami. Jeśli pokonamy je 80 uderzeniami, to zagraliśmy 8 powyżej normy (par).
Pitch -  Typ uderzenia golfowego, które stosowane jest przede wszystkim przy przerzucaniu piłki przez przeszkodę.
Pitchfork -  Rodzaj małego widelczyka, służącego do naprawiania uszkodzeń nawierzchni na greenie.
Pitching area -  Teren do trenowania uderzeń typu „pitch”.
Pro shop -  Sklep golfowy, czasem również recepcja, wypożyczalnia sprzętu i wózków.
Putt -  Uderzenie wykonywane putterem, po którym piłka toczy się cały czas po greenie.
Putter -  Kij przeznaczony do wykonywania uderzeń na małe odległości, w taki sposób, aby piłka toczyła się płasko po powierzchni trawy. Po uderzeniu putterem piłka nie wzbije się w powietrze (jak w przypadku innych kijów), lecz poturla się wprost do dołka.
Putting area (putting green) -  Obszar do trenowania puttingu.
PZG -  Polski Związek Golfa
Rough -  Obszar wysokiej, celowo nieskoszonej trawy, znajdujący się najczęściej wzdłuż fairwaya.
Scorecard -  Karta, na której gracze zapisują wyniki uzyskane na poszczególnych dołkach podczas gry na polu. Na karcie poddane są numery dołków, ich par, długości a także stopień trudności.
Stroke play -  Forma rozgrywek, w której liczy się tylko ilość uderzeń. Są dwie odmiany – netto, gdzie odliczany jest handicap gracza i brutto, gdzie liczy się wyłącznie ilość oddanych uderzeń.
Swing -  Zamach golfowy.
Tee -  1) drewniany kołeczek, na którym ustawia się piłkę do wybicia. 2) Obszar trawy między dwoma znacznikami skąd rozpoczyna się grę na danym dołku.
Wedge -  Kije typu iron służące do krótkiej gry. Istnieją trzy rodzaje wedge’ów. pitching wedge wybija piłkę z trawy, sand wedge z piasku, a lob wedge krótko i wysoko.
Wood -  Tradycyjna nazwa kijów o bulwiastej budowie główki, niegdyś wykonywanych z drewna, dziś najczęściej z różnych rodzajów metali. Drewna są najdłuższymi i najlżejszymi kijami w komplecie, służą do wykonywania najdalszych uderzeń. Im niższy numer kija, tym na większe odległości można dzięki niemu posłać piłeczkę

Nasi

Partnerzy

pzu
Developres
multifarb
Dwa Stawy
kancelaria KamińskiKamiński
Casino Vodka
Podkarpackie