Match Play 2024

TABELE I DRABINKA MATCH PLAY 2024
FAZA GRUPOWA
Termin rozegrania meczów upływa 15 lipca.
(UWAGA: kolorem oznaczone są mecze przegrane dla danego Zawodnika)
GRUPA A
IMIĘ I NAZWISKOAntoni MysiorRyszard SłujaJerzy KaczmarekOscar KuźniarAdam DobrowolskiPUNKTYMAŁE PUNKTY
Antoni MysiorX5&3
7&6
2-2
Ryszard Słuja5&3X
5&42&10-12
Jerzy Kaczmarek

X7&5
0-7
Oscar Kuźniar7&65&47&5X3&2822
Adam Dobrowolski
2&1
3&2X2-1

GRUPA B
IMIĘ I NAZWISKOŁukasz SpirałaAndrzej PyzaraKrzysztof JamrózRyszard WalasRafał BrągielPUNKTY MAŁE PUNKTY
Łukasz SpirałaX3&25&46&5
0-14
Andrzej Pyzara3&2X3&27&62down2-9
Krzysztof Jamróz5&43&2X

4+8
Ryszard Walas6&57&6
X
4+13
Rafał Brągiel
2up

X22

GRUPA C
IMIĘ I NAZWISKOKrzysztof Dobrowolski
Lechosław Fara
Marcin Jamróz
Jarosław Lenart
Zbigniew Sitek
PUNKTY MAŁE PUNKTY
Krzysztof DobrowolskiX1down
3&2
0-4
Lechosław Fara1upX7&61down1up4-6
Marcin Jamróz
7&6X1down

26
Jarosław Lenart3&21up1upX1up86
Zbigniew Sitek
1down
1down X0-2

GRUPA D
IMIĘ I NAZWISKOBogusław Lęcznar
Karol Kieras
Krystyna Sitek
Konrad Bednarczyk
Marek Kaszuba
PUNKTYMAŁE PUNKTY
Bogusław LęcznarX7&64&3
6&40-17
Karol Kieras7&6X
7&6
4+14
Krystyna Sitek4&3
X1up1down 44
Konrad Bednarczyk
7&61downX
0-8
Marek Kaszuba6&4
1up
X47----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TABELE I DRABINKA MATCH PLAY 2023
FINAŁ
Karol Kieras - Adam Dobrowolski  3&2

MECZ o 3 Miejsce
Oscar Kuźniar - Kamil Kędzior  2&1

--------------------------------------------
MECZE PÓŁFINAŁOWE

Karol Kieras - Oskar Kuźniar  2&1
Kamil Kędzior - Adam Dobrowolski 3&2


-------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA: kolorem oznaczone są mecze przegrane dla danego ZawodnikaGRUPA MISTRZOWSKA


Karol KierasTomasz RomanAdam DobrowolskiStanisław SrokaKrzysztof Jamróz
Kamil Kędzior
     Marcin Dobrowolski         
 Oscar Kuźniar             PUNKTY
MAŁE PUNKTY
Karol Kierasxx4&31up3&21down2up2&110+11
Tomasz Romanxxxxxxxx

Adam Dobrowolski
4&3xxA/S5&41up4&3A/S8+6
Stanisław Sroka
1downxA/Sx1down2down7&63&230
Krzysztof Jamróz3&2
x5&41upxA/S1up6&55-12
Kamil Kędzior1upx1down2upA/Sx3&25&49+11
Marcin Dobrowolski2Downx4&37&61down3&2x4&32-13
Oscar Kuźniar2&1
xA/S
3&26&55&44&3x5-2


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAZA I GRUPOWA

GRUPA A


Zbigniew Sitek
Ryszard WalasKrzysztof DobrowolskiKrzysztof JamrózStanisław SrokaTomasz RomanRafał Brągiel
Ryszard SłujaWitold Kałamarz
PUNKTY
MAŁE PUNKTY
Zbigniew Sitekxx1UP2&13&25&3A/S5&3AS80
Ryszard Walas
xxxxxxxxx
Krzysztof Dobrowolski
1Downxx6&43&24&35&4w.o4&38+10
Krzysztof Jamróz
2&1x6&4x1up4&35&41UP5&410+8
Stanisław Sroka
3&2x3&21downxA/S1up2&14&39+3
Tomasz Roman
5&3x4&34&3A/Sx7&5w.o 2&1
11+17
Rafał BrągielA/Sx5&45&41down7&5x2UP6&53-22
Ryszard Słuja
5&3xw.o1down2&1w.o2Downx5&3-4-25
Witold KałamarzASx4&35&44&32&16&55&3x7+4GRUPA B

Karol Kieras
Paweł DziurgotAdam DobrowolskiMarcin DobrowolskiKamil KędziorOscar KuźniarKrystyna Sitek
Roman ZdyraAntoni Mysior
PUNKTY
MAŁE PUNKTY
Karol Kierasxw.o.4&32UP1down2&13&25&34&312+14
Paweł Dziurgot
w.oxw.o
w.o2&13&1AS6&52down-5-28
Adam Dobrowolski
4&3w.ox4&31upA/S4&36&5w.o13+19
Marcin Dobrowolski2Downw.o4&3x3&24&34&2w.o2&18+3
Kamil Kędzior
1up2&11down3&2x5&48&63&13&214+24
Oscar Kuźniar2&13&1A/S4&3
5&4x2&18&62&19+4
Krystyna Sitek
3&2AS4&3
4&28&62&1x1UP3&15-17
Roman Zdyra5&36&56&5w.o3&18&61DOWNx1UP2-15
Antoni Mysior
4&32UPw.o2&13&22&13&11downx4-6


-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TABELE I DRABINKA MATCH PLAY 2022

FINAŁ
Jarosław Lenart - Kamil Kędzior 3&2

Mecz o 3 MIEJSCE
Witold Kałamarz - Adam Dobrowolski 1upPÓŁFINAŁY 
Witold Kałamarz - Jarosław Lenart 2up
Kamil Kędzior - Adam Dobrowolski  2up--------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA MISTRZOWSKA  (II FAZA GRUPOWA)
-bezpośrednie awansy z trzech miejsc grup A i B + dwa miejsca po wygranych barażach-


GRUPA MISTRZOWSKA

Witold Kałamarz
Joanna Mikuszewska-Szombara
Adam DobrowolskiStanisław SrokaKrzysztof Dobrowolski
Kamil Kędzior
Jarosław LenartAndrzej Pyzara
PUNKTY
MAŁE PUNKTY
Witold Kałamarz
x
A/S4&2
6&47&54&2
2down3&21122
Joanna Mikuszewska-Szombara
A/Sx
1down
5&3
A/S
4&32&1
3&2
4-5
Adam Dobrowolski
4&2
1upx
A/S4&22&1
4&22&195
Stanisław Sroka
6&45&3
A/Sx
2up
A/S5&4
3&1
6-7
Krzysztof Dobrowolski7&5
A/S
4&22down
x
3&22&1
5&4
5
-9
Kamil Kędzior4&2
4&32&1
A/S3&2x
2down3&297
Jarosław Lenart2up2&1
4&2
5&4
2&1
2upx
4&3
8-1
Andrzej Pyzara
3&23&2
2&1
3&1
5&4
3&24&3
x
4
-11


UWAGA: kolorem oznaczone są mecze przegrane dla danego Zawodnika


FAZA I GRUPOWA

GRUPA A


Witold Kałamarz
Jakub DziurgotAdam DobrowolskiMałgorzata Mokrzycka KwaśnikMarcin SokółKamil KędziorLechosław Fara
Paweł DziurgotŁukasz DziedzicAntoni Mysior
PUNKTY
MAŁE PUNKTY
Witold Kałamarz
x
8&7
4&2
5&3
3&2
4&2
3&1
8&7
wo
wo
18
41
Jakub Dziurgot
8&7
x
9&7
9&7
wo
wo
wo
4&3
wo
wo
-2
-39
Adam Dobrowolski
4&2
9&7
x
2up
5&4
2&1
6&5
7&5
5&3
wo
14
31
Małgorzata Mokrzycka Kwaśnik
5&3
9&7
2down
x
8&7
2down
1down
7&6
2&1
5&4
10
21
Marcin Sokół
3&2
wo
5&4
8&7
x
6&4
3&1
1up
7&6
wo
6
-25
Kamil Kędzior
4&2
wo
2&1
2up
6&4
x
1up
5&3
wo
wo
16
21
Lechosław Fara
3&1
wo
6&5
1up
3&1
1down
x
2&1
4&2
1up
10
-4
Paweł Dziurgot
8&7
4&3
7&5
7&6
1down
5&3
2&1
x
wo
3&2
6
-20
Łukasz Dziedzic
wo
wo
5&3
2&1
7&6
wo
4&2
wo
x
wo
-4
-16
Antoni Mysior
wo
wo
wo
5&4
wo
wo
1down
3&2
wo
x
-12
-39GRUPA BStanisław SrokaZbigniew SitekRyszard WalasKrystyna SitekAndrzej PyzaraJarosław Lenart
Roman ZdyraKrzysztof Dobrowolski
Joanna Mikuszewska-SzombaraPUNKTY
MAŁE PUNKTY
Stanisław Sroka
x
2up
wo
1up
3&1
5&4
3&2
2up
5&3
12
18
Zbigniew Sitek
2down
x
3&2

5&4
4&3
1up
2&1
5&3
4
-10
Ryszard Walas
wo
3&2
x
3&2
wo
1up
6&5
wo
6&4
0
-14
Krystyna Sitek
1down

3&2
x
4&3
4&3
2down
2&1
4&3
4
-6
Andrzej Pyzara
3&1
5&4
wo
4&3
x
4&3
1up
5&4
3&2
8
-8
Jarosław Lenart
5&4
4&3
1down
4&3
4&3
x
4&3
2&1
2&1
10
10
Roman Zdyra
3&2
1down
6&5
2up
1down
4&3
x
5&4
5&4
2
-23
Krzysztof Dobrowolski
2down
2&1
wo
2&1
5&4
2&1
5&4
x
A/S
13
17
Joanna Mikuszewska-Szombara
5&3
5&3
6&4
4&3
3&2
2&1
5&4
A/S
x
11
20-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tabele i drabinka MATCH PLAY 2021

FINAŁY

Grupa C
Joanna Mikuszewska-Szombara : Witold Kałamarz  1up
Grupa C'
Karol Kieras : Zbigniew Sitek  3&2

Mecze o 3 miejsce

Grupa C
Kamil Kędzior : Marek Kaszuba  5&4
Grupa C'
Roman Zdyra : Ryszard Słuja  4&2

PLAY-OFF


Grupa C
(1)
Joanna Mikuszewska-Szombara : (4)Kamil Kedzior  1:0
(2)Witold Kałamarz : (3)Marek Kaszuba    6&4

Grupa C'
(1)Karol Kieras : (4)Roman Zdyra  6&5
(2)Zbigniew Sitek : (3)Ryszard Słuja  4&3II FAZA GRUPOWA

GRUPA MISTRZOWSKA C
ZAWODNIKJoanna Mikuszewska-Szombara
Marek Kaszuba
Kamil Kedzior
Zoltan Smolnicki
Witold Kałamarz
Antoni Mysior
PUNKTYMałe PUNKTY
Joanna Mikuszewska-Szombarax1:0 (3&2)1:0 (3&2)1:0 (1up)1:0 (2&1)1:0 (3&2)5+12
Marek Kaszuba0:1 (3&2)x1:0 (2up)1:0 (3&1)0:1 (2down)1:0 (8&7)3+8
Kamil Kedzior0:1 (3&2)0:1 (2down)x1:0 (2&1)0:1 (2&1)1:0 (2&1)2-3
Zoltan Smolnicki0:1 (1down)0:1 (3&1)0:1 (2&1)x0:1 (5&4)1:0 (3&2)1-8
Witold Kałamarz0:1 (2&1)1:0 (2up)1:0 (2&1)1:0 (5&4)x1:0 (3&2)4+10
Antoni Mysior0:1 (3&2)0:1 (8&7)0:1 (2&1)0:1 (3&2)0:1 (3&2)x0-19

GRUPA MISTRZOWSKA C'
ZAWODNIKRoman Zdyra
Jerzy Kaczmarek
Zbigniew Sitek
Marcin Jamróz
Karol Kieras
Ryszard Słuja
PUNKTYMałe PUNKTY
Roman Zdyrax1:0 (5&3)0:1 (4&2)1:0 (4&2)0:1 (3&2)0:1 (2&1)20
Jerzy Kaczmarek0:1 (5&3)x1:0 (5&4)0:1 (4&3)0:00:1 (4&3)1,5-8
Zbigniew Sitek1:0 (4&2)0:1 (5&4)x1:0 (3&1)0:1 (4&3)1:0 (2&1)30
Marcin Jamróz0:1 (4&2)1:0 (4&3)0:1 (3&1)x0:1 (3&2)0:1 (2&1)1-8
Karol Kieras1:0 (3&2)0:01:0 (4&3)1:0 (3&2)x1:0 (8&7)4,5+18
Ryszard Słuja1:0 (2&1)1:0 (4&3)0:1 (2&1)1:0 (2&1)0:1 (8&7)x3-2


BEST OF THE REST

ZAWODNIKKrystyna Sitek
Tomasz Roman
Grzegorz Putko
Stanisław Sroka
Olaf Nincevic
Maciej Kubicki
Hubert Gardulski
Maciej Kaltenberg
Wojciech Gardulski
Krystyna Sitekx0:01:0 (wo)

Tomasz Roman0:0x0:1 (wo)

Grzegorz Putko0:1 (wo)0:1 (wo)x

Stanisław Sroka


x1:0 (wo)Olaf Nincevic


0:1 (wo)xMaciej Kubicki
x1:0 (4&3)

Hubert Gardulski
0:1 (4&3)x

Maciej Kaltenberg


x0:1(wo)
Wojciech Gardulski


1:0 (wo)xTabela Punktowa Best of The Rest
ZAWODNIKPUNKTYMałe Punkty
Krystyna Sitek1,53
Maciej Kubicki14
Stanisław Sroka 13
Wojciech  Gardulski13
Tomasz Roman 0,50

I FAZA GRUPOWA

GRUPA A

ZAWODNIKJoanna Mikuszewska-Szombara
Krystyna Sitek
Marek Kaszuba
Kamil Kędzior
Tomasz Roman
Grzegorz Putko
PUNKTYMALE PUNKTY
Joanna Mikuszewska-Szombara
x1:0 (7&5)0:00:1 (1down)1:0 (2&1)1:0 (1up)3,5+9
Krystyna Sitek
0:1 (7&5)x0:00:1 (5&3)0:0 1:0 (wo)2-9
Marek Kaszuba
0:00:0x1:0 (2up)0:0 1:0 (2up)3,5+4
Kamil Kędzior
1:0 (1up)1:0 (5&3)0:1 (2down)x1:0 (wo)1:0 (1up)4+8
Tomasz Roman
0:1 (2&1)0:00:00:1 (wo) x0:1 (wo)-1-12
Grzegorz Putko
0:1 (1down)0:1 (wo)0:1 (2down)0:1 (1down)0:1 (wo)x-2-14


GRUPA B

ZAWODNIKStanisław Sroka
Zoltan Smolnicki
Witold Kałamarz
Antoni Mysior
Olaf Nincevic
PUNKTYMAŁE PUNKTY
Stanisław Srokax0:1 (2down)0:1 (wo)0:1 (2down)1:0 (wo)0-6
Zoltan Smolnicki1:0 (2up)x0:1 (3&2)0:1 (2&1)1:0 (wo)20
Witold Kałamarz1:0 (wo)1:0 (3&2)x1:0 (4&2)1:0 (8&6)4+18
Antoni Mysior1:0 (2up)1:0 (2&1)0:1 (4&2)x1:0 (wo)3+3
Olaf Nincevic0:1 (wo)0:1 (wo)0:1 (8&6)0:1 (wo)x-3-23


GRUPA A'

ZAWODNIKMaciej Kubicki
Roman Zdyra
Hubert Gardulski
Jerzy Kaczmarek
Zbigniew Sitek
PUNKTYMAŁE PUNKTY
Maciej Kubickix0:1 (5&4)1:0 (4&3)0:1 (5&3)1:0 92up)2-4
Roman Zdyra1:0 (5&4)x1:0 (2&1)0:00:1 (6&5)2,5+1
Hubert Gardulski0:1 (4&3)0:1 (2&1)x1:0 (7&6)0:1 (5&3)1-4
Jerzy Kaczmarek1:0 (5&3)0:0 0:1 (7&6)x1:0 (1up)2,5-1
Zbigniew Sitek0:1 (2down)1:0 (6&5)1:0 (5&3)0:1 (1down)x2+8


GRUPA B'

ZAWODNIKMarcin Jamróz
Maciej Kaltenberg
Karol Kieras
Ryszard Słuja
Wojciech Gardulski
PUNKTYMAŁE PUNKTY
Marcin Jamrózx1:0 (wo)0:1 (1down)0:1 (1down)1:0 (1up)2+2
Maciej Kaltenberg0:1 (wo)x0:1 (wo)0:1 (wo)0:1 (wo)-4-20
Karol Kieras1:0 (1up)1:0 (wo)x0:1 (4&3)1:0 (1up)3+1
Ryszard Słuja1:0 (1up)1:0 (wo)1:0 (4&3)x1:0 (5&3)4+13
Wojciech Gardulski0:1 (1down)1:0 (wo)0:1 (1down)0:1 (5&3)x1-4


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tabele i drabinka Match Play 2020

FINAŁ
(czas na rozegranie meczów - do 9 września)


Kamil Kędzior - Krzysztof Swara 0:1 (19 dołek)

Marek Kaszuba - Krzysztof Dobrowolski 1:0 (6&5)Mecze o 3 miejsce 
(czas na rozegranie meczów - do 9 września)

Ryszard Walas - Stanisław Sroka  1:0 (6&5)
 
Antoni Mysior - Krystyna Sitek 0:1 (1up)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PÓŁFINAŁY
(czas na rozegranie meczów - do 30 sierpnia)


Ryszard Walas- Kamil Kędzior 0:1 (1up)
Stanisław Sroka- Krzysztof Swara 0:1 (9&7)


Marek Kaszuba - Antoni Mysior  1:0 (1up dogr.)
Krzysztof Dobrowolski - Krystyna Sitek 1:0 (4&3)


mecze o miejsca 5-8
(czas na rozegranie meczów - do 30 sierpnia)Olaf Nincevic- Yoshinori Kitamori
Piotr Skotarski - Joanna Mikuszewska Szombara


Wiktor Swara - Grzegorz Kubas
Marcin Dobrowolski - Małgorzata Mokrzycka-Kwaśnik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II FAZA GRUPOWA

GRUPA C
Imię i Nazwisko
Krzysztof SwaraOlaf NincevicJoanna Mikuszewska-Szombara
Ryszard Walas 
PUNKTY PUNKTY MAŁE
Krzysztof Swarax1:0 (7&6)1:0 (3&2)0:1 (1down)29
Olaf Nincevic0:1 (7&6)x1:0 (1up)0;01,5-6
Joanna Mikuszewska-Szombara0:1 (3&2)0:1 1down)x0:1 (3&1)0-7
Ryszard Walas 1:0 (1up)0:01:0 (3&1)x2,54
GRUPA D

Imię i NazwiskoStanisław Sroka
Piotr Skotarski
Kamil Kędzior
Yoshinori Kitamori
PUNKTY 
PUNKTY MAŁE
Stanisław Srokax1;0 (3&2)1:0 (2up)1;0 (w.o)38
Piotr Skotarski0:1(3&2)x0:01;0 (w.o)
1,50
Kamil Kędzior0:1 (2down)0:0x1;0 (w.o)
1,51
Yoshinori Kitamori0:1(w.o)0:1(w.o)
0:1(w.o)
x-3-15

GRUPA C'

Imię i Nazwisko

Małgorzata Mokrzycka Kwaśnik
Marek Kaszuba
Krystyna Sitek
Wiktor Swara
PUNKTY 
PUNKTY MAŁE
Małgorzata Mokrzycka Kwaśnikx0:1 (2&1)0:1 (3&2)0:1 (4&3)0-9
Marek Kaszuba1:0 (2&1)x1;0 (2&1)0:02,54
Krystyna Sitek1:0(3&2)0:1 (2&1)x1:0(2&1)23
Wiktor Swara1:0 (4&3)o:00:1 (2&1)x1,52

GRUPA D'

Imię i Nazwisko
Grzegorz Kubas
Marcin Dobrowolski 
Krzysztof Dobrowolski 
Antoni Mysior
PUNKTY 
PUNKTY MAŁE
Grzegorz Kubasx0;1 (w.o)0:1 (w.o) 0:1 (w.o)-3-15
Marcin Dobrowolski 1:0 (w.o)x0:1 (2down)0:01,51
Krzysztof Dobrowolski 1:0 (w.o)1:0 (2up)x0:02,55
Antoni Mysior1:0 (w.o)0:00:0x23


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I FAZA GRUPOWA
GRUPA A

ZawodnikJoanna Mikuszewska-SzombaraJarosław Lenart
Adam Dobrowolski
Krzysztof Swara
Kamil Kędzior
Stanisław Sroka

PunktyMałe Punkty
Joanna Mikuszewska-Szombarax1:0 (7&6)1:0 (3&2)0:1 (3&2)0:1 (1 down)1:0 (1up)
3+7
Jarosław Lenart0:1 (7&6)x0:00:1 (2&1)0:1 (7&6)0:1 (v.o)
-0,5-21
Adam Dobrowolski0:1 (3&2)0:0x0:1 (3&2)0:1 (v.o)0:1 (6&5)
-0.5-17

Krzysztof Swara

1:0 (3&2)1:0 (2&1)1:0 (3&2)x1:0 (2up)1:0 (2&1)
5+12
Kamil Kędzior1:0 (1up)1:0 (7&6)1:0 (v.o)0:1 (2down)x0:1 (6&5)
3+3
Stanisław Sroka0:1 (1down)1:0(v.o)1:0 (6&5)0:1 (2&1)1:0 (6&5)x
3+12GRUPA B


ZawodnikBogusław Bańbor
Ryszard Walas

Piotr Skotarski
Olaf Nincevic
Yoshinori Kitamori
PunktyMałe Punkty
Bogusław Bańborx0:1 (v.o)
0:1 (v.o)
0:1 (v.o)
0:1 (v.o)
-4-20
Ryszard Walas1:0 (v.o)
x
0:1 (v.o)0:1 (2down)1:0(2up)2-2


Piotr Skotarski1:0 (v.o)
1:0 (v.o)
x1:0 (3&2)0:1 ( 2down )3+7
Olaf Nincevic1:0 (v.o)
1:0 (2up)
0:1 (3&2)x1:0 (4&3)3+6
Yoshinori Kitamori1:0 (v.o)
0:1 (2down)
1:0 (2up)0:1 (4&3)x2-1

GRUPA A'


ZawodnikDorota Gołojuch
Krystyna Sitek
Małgorzata Mokrzycka Kwaśnik
Grzegorz Kubas
Ireneusz Twardziak
Krzysztof Dobrowolski
Maciej Kubicki
PunktyMałe Punkty
Dorota Gołojuchx0:1 (3&1)0:1 (4&3)0:1 (6&5)1:0 (v.o)0:1 (2down)1:0 (4&3)2-8
Krystyna Sitek1:0 (3&1)x0:1 (2&1)0:1 (3&2)1:0 (7&6)1:0 (3&2)1:0 (4&3)4+12
Małgorzata Mokrzycka Kwaśnik1:0 (4&3)1:0 (2&1) x0:1 (7&5)0:01:0 (5&4)1:0 (4&2)4,5+8
Grzegorz Kubas1:0 (6&5)1:0 (3&2)1:0 (7&5)x0:1 (1down)0:1 (4&2)1:0 (2&1)4+13
Ireneusz Twardziak0:1 (v.o)0:1 (7&6)0:0 1:0 (1up)x0:1 (v.o)0:1 (v.o) -1,5-21
Krzysztof Dobrowolski1:0 (2up)0:1 (3&2)0:1  (5&4)1:0 (4&2)1:0 (v.o) x1:0 (3&2)4+4
Maciej Kubicki0:1 (4&3)0:1 (4&3)0:1 (4&2)0:1 (2&1)1:0 (v.o) 0:1 (3&2)x1-14

GRUPA B'ZawodnikAdam Dziedzic
Roman Zdyra
Marcin Dobrowolski
Zbigniew Sitek
Antoni Mysior
Wiktor Swara
Marek Kaszuba
PunktyMałe Punkty
Adam Dziedzicx1:0 (v.o)0:1 (1down)0:1 (v.o)0:00:1 (7&6)0;02-13
Roman Zdyra0:1 (v.o)x0:1 (6&5)0:1 (3&2)0:1 (4&3)0:1 (v.o) 0:1 (3&1)-1-26
Marcin Dobrowolski1:0 (1up)1:0 (6&5)x1:0 (3&2)0:1 (4&3)1:0 (2&1)1:0 (6&5)5+14
Zbigniew Sitek1:0 (v.o)1:0 (3&2)0:1 (3&2)x1:0 (4&2)0:1 (6&5)0:1 (5&4)3-4
Antoni Mysior0:01:0 (4&3)1:0 (4&3)0:1 (4&2)x1:0 (4&2)0:1 ( 2&1 )3,5+6
Wiktor Swara1:0 (7&6)1:0 (6&4)0:1 (2&1)1:0 (6&5) 0:1 (4&2)x0:1 (2&1)3+11
Marek Kaszuba0:01:0 (3&1)0:1 (6&5)1:0 (5&4)1:0 ( 2&1 )1:0 (2&1)x4,5+6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1:0 (wo)

Nasi

Partnerzy

pzu
Developres
multifarb
Dwa Stawy
kancelaria KamińskiKamiński
Casino Vodka
Podkarpackie